Natuurgerichte Werkijze - BewustZijn Centrum CH

Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer info:
06-55724538  
Ga naar de inhoud

Natuurgerichte Werkijze


Als Energetisch coach en Natuurgeneeskundig therapeute , heb ik een holistische visie en werkwijze ontwikkeld. Vanuit deze visie naar de mens kijken, luisteren, aanvoelen, en voelen is voor mij als therapeute belangrijk om een zo optimaal mogelijke behandeling op maat te kunnen geven.
 
Ik werk volgens de eclectische methodiek, waardoor ik verschillende methodieken en inzichten zal combineren naar gelang de hulpvraag. Ik vind het als therapeute belangrijk om een behandeling vanuit ruim inzichtelijke verbanden te kunnen aanbieden, omdat ieder persoon een eigen specifieke hulpvraag /antwoord behoeft.
 
Ik werk met de algemene principes vanuit de natuur : energie, prikkeloverdracht, drainage, spiritualiteit, voeding en levenskunst
 
Vaak realiseer ik mij, dat deze kijk op behandelen van een oorzaak van klachten niet altijd makkelijk zijn te verklaren of regulier (goed) bekend zijn. "In een vriendelijk ontspannen oordeelloze sfeer streef ik altijd naar een goed inzicht voor mijn cliënt" Zo ontstaat er wederzijds respect en vertrouwen naar elkaar en zal een behandeling het zelfherstellend vermogen zo optimaal mogelijk helpen herstellen. Ervaringen zowel fysiek en emotioneel, spiritueel kunnen op deze manier een juiste balans vinden.


 
Energie
 
Mijn behandeling stelt gerust en geeft ruimte om vrij te stromen. Voedingstoffen /afvalstoffen worden vervoerd, zenuwen komen tot rust ,de hartslag daalt, energie blokkades fysiek en spiritueel kunnen worden opgeheven en energie kan vrij stromen. Fysiek, emotioneel en energetisch komt er weer balans. Middels verschillende  methodieken kunnen tijdens de behandeling energetische blokkades in spieren, gewrichten, zenuwen, organen, lymfe-  of meridianenbanen en emoties opgeheven  worden. Uiteraard ook spiritueel gezien. Wij bestaan uit energie, alles is energie ...wij bestaan uit trilling(frequentie). Is onze frequentie verstoord, dan kunnen we daar verstoorde emoties en gedachten door krijgen en zelfs fysiek ziek worden. Ieder behandeling  zal geblokkeerde energie in beweging brengen en het zelfherstellend vermogen en energie zijn natuurlijke weg laten vinden. Vanuit mijn inzichten als natuurgeneeskundig therapeute kan ik energie ook zijn weg laten vinden met neutraceuticals (o.a. medicinale kruiden capsules)welke hiervoor genoemde processen versterken en begeleiden.
 

Prikkeloverdracht
 
Mijn behandeling helpt energie, voedingstoffen/afvalstoffen te vervoeren in het gehele menselijke systeem, cel processen zullen beter kunnen werken, waaronder ook zenuwcelprocessen. Het zenuwstelsel komt tot rust en prikkeloverdracht zal hierdoor beter kunnen plaatsvinden. De behandeling zal invloed kunnen uitoefenen op het gehele neurotransmitter systeem (en de aansturing vanuit DNA) zowel fysiek, emotioneel als (spiritueel) energetisch. De genwerking zal verbeteren of herstellen waar dit niet goed meer werkt. Het eigen communicatie netwerk van de mens zal een zelfregulerend effect in prikkeloverdracht ervaren en op deze manier zal ik met mijn behandeling trachten blokkades in overdracht op te heffen. Wij bestaan volledig uit energie en als energie werker houd dit in: op spiritueel gebied kunnen wij dan ook onze trilling veranderen en zo al een positief herstellend effect hebben zonder ook maar iets fysiek te hoeven veranderen. Dit vergt inzicht en groei van de client om hiervoor open te kunnen staan. Vaak wordt het nog zo bekeken...je  ziet en kunt iets niet wetenschappelijk bewijzen of iets kan gewoon weg niet. Niets is onmogelijk, want wij zijn oneindige energie met alle power en mogelijkheden, mits je het al kunt ervaren of herkennen.
 

Drainage
 
Alvorens Energie systemen in gang te hebben gezet en prikkel overdacht beter mogelijk te hebben gemaakt zal ik met elkaar versterkende inzichten en methodieken drainage bewerkstelligen om het belaste lichaam energetisch en fysiek ongewenste belasting af te kunnen laten vloeien. Zo kan een versnelde werking van drainage/detox ontstaan.
 
 
Voeding
 
Als natuurgeneeskundig  therapeut heb ik veel  kennis opgedaan over het effect van voeding op ons gehele lichaam, zowel fysiek, spiritueel en emotioneel. Dit heeft zelfs effect op onze genen en freqentie (alles is energie) binnen ons erfelijk materiaal.“Als therapeute adviseer  en coach  ik cliënten  hun voeding-/drink -en leefstijl gedrag “. Dit voor het best haalbare resultaat van een behandeling.  Het concept “energetisch schadelijke voeding”   ligt ik toe in een begrijpbaar  inzicht. Hierdoor ontstaat er een sneller algeheel inzicht in de klacht en komt het zelfherstellend vermogen sneller op gang.
 

Levenskunst
 
Naast mijn eerder genoemde methodieken en inzichten geniet ik ruime kennis van TaiChi en Yoga. In TaiChi als levenskunst ben ik afgestudeerd tot een goede graad om advies te mogen geven aangaande de alles beïnvloedende levens stroom …CHI. Naast mijn nu ruim 20 jaar ervaring in de TaiChi heb ik 7 jaar yoga beoefend en een deel gedoseerd van waaruit mijn interesse in de anatomie en bewegingsleer ontstond. Vanuit mijn grote interesse voor de mens in zijn prachtige kracht te helpen herstellen leerde ik mijzelf veel over prana/chi voeding, adem methodes, meditatie methodes en de alles omvattende universele liefde. Ik las vele boeken, bezocht workshops, volgde cursussen en spirituele opleidingen,  oefende naar hartenlust met alle opgedane tips en tools. Ik blijf mij ontwikkelen en volg nog verschillende opleidingen aan de school voor spiritualiteit en esoterische leer bij senia melchizedek aan de One Counsiness Academy. Ook blijf ik mij ontwikkelen in de kundalini esoterie en heb verschillende opleidingen gevolgd in nederland en belgie. Als kundalini facilitator zal ik mijn opleiding in 2024 afronden
 
Deze levens kunst en kennis neem ik geheel mee in mijn zijn als natuurgeneeskundig massage therapeut en energetisch soulcoach. Met mijn goed ontwikkelde kijk en voel technieken naar jou als  mens als een holistisch geheel, zal ik in mijn behandeling altijd de ambitie natreven om patronen en verbanden, die emotioneel energetisch en fysieke blokkades of ziektes/klachten veroorzaken op te heffen. Zodoende kan er een zelfherstellend vermogen tot stand komen. Ik zal eclectisch behandelen(meerdere methodieken en inzichten in combinatie), maar methodieken worden ook op mijn inzicht en advies enkelvoudig ingezet tijdens een behandeling geheel op maat. Op deze manier zal ik een ruim inzichtelijk behandelingtraject met een zo snel mogelijk resultaat kunnen behalen.Een afspraak maken???  stel je vraag
06-55724538 of mail naar info@bewustzijncentrumch.nl


Terug naar de inhoud