Biodynamische voeding - BewustZijn Centrum CH

Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer info:
06-55724538  
Ga naar de inhoud

Biodynamische voeding

Voeding - Bewegen

Sinds 80 jaar zorgen biodynamisch werkende boeren en verwerkers voor een ruim assortiment van hoogwaardige voedingsmiddelen.

Met grote zorg voor voeding vol met levenskracht wordt ook zeer veel aandacht besteed aan de bedrijfsomgeving. Grote aandacht voor het milieu, de ontwikkeling van de natuur, het dieren welzijn en sociale economische vernieuwingen zijn van uiterst belang. Nieuwe duurzame en milieu bewuste initiatieven vanuit de biodynamische sector brengt ons voeding van hoge eerlijke kwaliteit en garantie vanuit de bio(dynamische) landbouw. Het eten van voeding van deze kwaliteit verschaft ons levenskracht, evenwichtigheid en een energieke gezondheid.

Je bent hiervan verzekerd door voeding aan te schaffen waaraan het Demeter-keurmerk of het groene labeltje met wit blaadje erin is afgegeven.

Daarnaast is het van groot belang om geen genetisch gemanipuleerd voedsel(GMO) te eten. Factoren zoals voeding, beweging en stress beïnvloeden de werking van onze genen.


"Genetisch gemanipuleerd(GMO) voedsel heeft als gevolg dat de werking van ons endorfine systeem af neemt"
 

Het endorfine systeem is helaas erg gevoelig voor over stimulatie door voeding stoffen als o.a. :
  
  • Exorfines(zuivel, gluten, soja en spinazie)
  • Suiker
  • E 621, frisdranken
  • Nicotine, drugs, alcohol
  
Door een verkeerde keuze van deze levensmiddelen krijgt je lichaam vaak niet meer die voedingsstoffen binnen, die nodig zijn voor het onderhouden van een uitgebalanceerde stofwisseling, een optimale hormoonhuishouding en een goed werkend endorfine systeem. Tegelijkertijd ontbreken voldoende essentiële eiwitten, secundaire plant stoffen, vitaminen en mineralen.

Een dergelijke voeding stimuleert de productie van insuline, ons belangrijkste hormoon voor de stofwisseling.Het heeft negatieve gevolgen voor ons lichaam, het gewicht en de gezondheid. Daarbij blokkeren de exorfines(zuivel,gluten,soja en spinazie) de gen werking op het endorfine systeem.

Door deze voeding zijn wij minder goed in staat om ons veilig en sociaal te voelen, geluk te ervaren en worden wij verslavings gevoelig. Pijn ervaringen worden groter, slaap verstoort door een verstoorde melatonine huishouding, er ontstaat een verslechterde ontgifting,  allergieën ontstaan of nemen toe, insuline werking verstoord en verhoogde kans op kanker neemt drastisch toe.

 
Biologische landbouw
 
Biologisch eten is een goede manier van eten, omdat er veel zorg besteed word aan goede landbouw grond als bodemvruchtbaarheid , waardoor en veel mineralen in de bodem aanwezig zijn en zodoende door de planten kunnen worden opgenomen. Mineralen en spoorelementen zijn voor ons als mens van groot belang voor allerlei lichaam processen en zodoende van belang om dagelijks middels voeding binnen te krijgen. Hierom worden er geen chemisch- synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt en geen kunstmest, omdat hierdoor veel bodemmineralen verloren gaan. Dieren krijgen ook geen antibiotica.
 
Groente ,fruit vlees en zuivel van deze kwaliteit is goed en zuiver eten zonder toevoegingen met de smaak zoals voeding behoort te smaken…voller intenser en meer voedingstoffen!!.
 
Je vind op de producten altijd het keurmerk met het groene labeltje met een wit blaadje erin

 
Biodynamische landbouw(bd-landbouw)
 
Demeter is de godin van de vruchtbaarheid. Haar naam is niet voor niets verkozen tot keurmerk van producten uit de biodynamische landbouw.
Bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei staan centraal in de biodynamische landbouw. Net als in de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Maar bio dynamische-boeren gaan hier een stap verder: 100% biologisch. Er wordt gebruik gemaakt van vercomposteerde biologische mest, biologisch stro en biodynamisch veevoer van eigen bedrijf.
Demeter-boeren gaan ook op andere terreinen een stap verder: 100% dynamisch.
 

De bodem
 
De bodem kun je zien als een levend organisme. Biodynamische boeren bemesten dan ook om de bodem te voeden. Dat gebeurt onder meer met gecomposteerde mest. Deze mest wordt opgenomen door het bodemleven. Langzaam komen dan voedingsstoffen vrij voor de planten. Verse mest wordt direct door de planten opgenomen. Zo van het land naar de plant.
 
Daarnaast werken biodynamischeboeren met een ruime vruchtwisseling. Dit betekent dat een gewas maar eens in de vijf tot zeven jaar op hetzelfde stuk grond mag worden verbouwd. Op biodynamische bedrijven zie je daarom meestal een ruime diversiteit aan gewassen. Zo neemt de vitaliteit en weerbaarheid van planten toe en de kans op ziekten en plagen af.
biodynamische producten krijgen de tijd om te groeien en om af te rijpen in de volle kracht van de natuur.
 

Planten en dieren
 
Voor biodynamische boeren hebben planten en dieren allemaal hun eigen karakter. Dit karakter wordt behouden of zelfs versterkt. Koeien houden hun horens. Kippen houden hun snavels. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van zaadvaste rassen. Dit zijn planten die zich door eigen zaadproductie kunnen voortplanten(GMO vrij). Evenwichtige planten die volwassen kunnen worden. Dat geeft voeding met karakter en vol met levenskracht. Dieren die het gehele jaar buiten kunnen lopen in gezonde natuurlijke omgevingen en gewassen kunnen nuttigen als verschillende grassen en kruiden worden doorgaans niet ziek en behoeven zodoende ook geen medicijnen of antibiotica te gebruiken. Deze dieren eten geen (genetisch bewerkte)graansoorten waardoor er geen gluten in hun spierstelsel zullen opbouwen. Ook een verstoord hormoonsysteem ontstaat niet. Vee uit de biodynamische sector krijgt namelijk geen genetisch gemanipuleerde soja(GMO) als veevoer te eten ,waardoor er geen torenhoge oestrogeen waardes in het vee ontstaan. Dieren uit de reguliere sector zonder al deze voorschriften krijgen helaas wel antibiotica medicijnen ,gmo soja en gluten of veel koolzaad als veevoer binnen. Dit is helaas erg schadelijk voor mens en dier.
 

De mens
 
Ook alle boeren zijn verschillend. Iedere boer gaat zijn eigen ontwikkelingsweg. Dit heeft een wisselwerking met de bedrijfsvoering. Dit creëert ook hier weer evenwichtigheid, karakter en levenskracht. Bio dynamische boeren kunnen daarbij worden ondersteund door een coach in het project BD-Beroepsontwikkeling van de BD-Vereniging.
Een afspraak maken???  stel je vraag
06-55724538 of mail naar info@bewustzijncentrumch.nl


Terug naar de inhoud