Aanmeldings formulier - Angel Light Facilitator 26 maart 2022 - BewustZijn Centrum CH

Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer info:
06-55724538  
Ga naar de inhoud

Aanmeldings formulier - Angel Light Facilitator 26 maart 2022

Angel Light Facilitator 26 maart 2022


Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip


Kunnen bovenstaande gegevens gebruikt worden voor de factuur of moet het op een bedrijfsnaam worden uitgeschreven?

 Ja bovenstaande is prima
 Graag op bedrijfsnaam
Tip


Zijn er bijzonderheden over jouw fysieke of psychische gezondheid?

 Nee, ik verkeer in goede gezondheid
 Ja (licht hieronder toe)
Tip

Tip
Betaalinformatie:

Volledige betaling cursus € 125,-

- Rekening nr. NL72 RABO 01562.27.347
- t.n.v. : BewustZijn centrum CH
- o.v.v. : Training 26 maart 2022

Terug naar de inhoud