Aanmeldings fomulier - Mahatma practitioner 23 september 2022 - BewustZijn Centrum CH

Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer info:
06-55724538  
Ga naar de inhoud

Aanmeldings fomulier - Mahatma practitioner 23 september 2022

Mahatma Avatar van Synthese practioner 18 november 2022


Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip


Kunnen bovenstaande gegevens gebruikt worden voor de factuur of moet het op een bedrijfsnaam worden uitgeschreven?

 Ja bovenstaande is prima
 Graag op bedrijfsnaam
Tip


Zijn er bijzonderheden over jouw fysieke of psychische gezondheid?

 Nee, ik verkeer in goede gezondheid
 Ja (licht hieronder toe)
Tip

Tip


Ik akkoord ga met het Privacybeleid van BewustZijn Centrum CH (zie website www.bewustzijncentrumch.nl)


Ik kennis heb genomen van de Algemene voorwaarden voor cursussen en trainingen van BewustZijn Centrum CH en hiermee akkoord ga (zie website www.bewustzijncentrumch.nl)


Ik alles naar waarheid heb ingevuld


Betaalinformatie:
Bij aanmelding voldoet u de cursus per aanbetaling of in 1 keer volledig

Aanbetaling €100,-
Volledige betaling cursus € 297,-

- Rekening nr. NL72 RABO 01562.27.347
- t.n.v. : BewustZijn centrum CH
- o.v.v. : Training 18 november 2022

Restant betaling cursus €197,-
(uiterlijk 1 week voor aanvang cursus voldoen)


Terug naar de inhoud