EMB Test - BewustZijn Centrum CH

Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer info:
06-55724538  
Ga naar de inhoud

EMB Test

Natuurgeneeskunde Behandeling

Energetisch Morfologische Bloedtest

 • Voel jij je al tijden niet helemaal fit?
 • Slaap je slecht?
 • Heb je last van je darmen of een onrustige huid?
 • (vage) klachten, maar kun je er de vinger niet op leggen?
 • Of ben je gewoon benieuwd naar een algehele check up?


METEN IS WETEN!
Een afspraak maken???  stel je vraag
06-55724538 of mail info@bewustzijncentrumch.nl

Met een EMB test wordt er holistisch naar het bloed gekeken. Hierbij kijken we naar het bloed als geheel, naar de mens in zijn/haar geheel. Hierdoor kunnen er veel meer verstoringen en belastingen worden aangetoond, zowel preklinische(voorafgaand aan een ziekte) als energetische belastingen! Dit maakt een EMB een zeer waardevolle test. De test kan ook een aanvulling op een natuurgeneeskundig Consult zijn.
 

Wat zijn de voordelen van de EMB test?

 • De test geeft snel en veel informatie omtrent de status van jouw gezondheid en aanwezige gezondheidsproblemen
 • De behandeling is vaak efficiënter en kan in vele gevallen verkort worden
 • De test voorziet in een leefstijladvies, een voedingsadvies en een suppletieadvies
 • De test is veel goedkoper dan normaal via laboratoriumonderzoek zou moeten worden betaald
 
 

Wat is een Energetisch Morfologische Bloedtest?

Ons bloed bevat allerlei zeer waardevolle informatie, die zo’n 7000 keer per dag via ons vasculaire systeem van ons lichaam rondgepompt wordt. Van orgaan tot orgaan, van cel tot cel. Stoffen als onder andere zuurstof, vitamines, mineralen en afvalstoffen worden vervoerd en op de juiste plekken afgegeven. Van je haarwortels tot aan je vingernagels, je bloed komt vrijwel overal.

 
De EMB maakt het mogelijk om met een paar druppels bloed uit je vinger uitgebreide informatie te krijgen over de toestand van jouw lichaam. Zo kan er worden aangetoond welke voedingstekorten en / of sluimerende ziekteprocessen ten grondslag liggen aan bepaalde klachten.
 
Enkele meespelende factoren zijn o.a.:

 • Vitamine en Minerale status
 • Voedingsintoleranties
 • Vaccinatie belasting
 • Virale belasting, parasietbelasting
 • Leverbelasting
 • Status van de darmen
 • Hormonale verstoring
 • Meridiaan verstoringen

EMB-test is een eenvoudige en voordelige methode om bloed individueel te beoordelen. De uitslag van de EMB test geeft bijzonder veel waardevolle en bruikbare informatie over meridiaan- en pathologische verstoringen van je lichaam.
 
De EMB-test maakt op grafische wijze inzichtelijk welke voedingstekorten, energetische verstoringen/belastingen ten grondslag kunnen liggen aan jouw klachten.
Een EMB-test geeft diagnoses, die in de reguliere zorg ook onderzocht worden. Informatie als bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties bijvoorbeeld. Daarnaast kan met de uitslag van een EMB-test veel symptomen en klachten verklaard worden, die in de reguliere zorg niet naar boven komen en/of niet te behandelen zijn.
 

Wat betekent energetisch?

Het hele universum hangt aan elkaar door trillingen of frequenties. Dit betekent dat iedere stof, ieder lichaam en alle onderdelen daarvan een eigen specifieke frequentie of frequentiebereik hebben. Als duidelijk is welk onderdeel welke frequentie of frequentiebereik uitstraalt, kun je dit zichtbaar maken, met behulp van verschillende apparatuur.
De Energetisch Morfologische Bloedtest bestaat uit het analyseren en meten van reguliere waarden (met wat relevante toevoegingen) en van energetische waarden.


Hoe verloopt een bloedtest?

De test wordt uitgevoerd met een prikpen. Enkele druppels bloed die uit je vinger komen worden met behulp van een  klein pipetje in een buisje opgevangen. Een paar bloeddruppels worden op een glaasje verzameld. Gezamenlijk worden het buisje en het glaasje naar het laboratorium gestuurd.
De uitslagen is meestal met 2 weken binnen en zowel energetisch als morfologisch gevalideerd. In een volgend consult bespreken we de uitslag van het bloedonderzoek. Dit dient als leidraad voor adviezen, interpretatie en het behandelplan.
Een natuurgeneeskundig consult kan met de bloedtest gecombineerd worden. Tijdens een vervolgconsult van een half uur, wordt de uitslag besproken. Oorzaken en gevolgen van tekorten en/of verstoringen worden duidelijk uitgelegd. Mogelijke behandel-en/of suppletiemogelijkheden bespreek ik met je en worden dan in een behandelplan opgesteld.
 
Wat wordt o.a. getest met de Energetisch Morflogische Bloedtest?
 
 
 • Darmverstoring
 • Vrije radicalen belasting
 • Allergenen
 • Leverbelasting
 • Bio absorptie problemen (absorptie van nutriënten)
 • Chemische belasting
 • Verteringsproblemen
 • Schimmelbelasting
 • Geopatische stress of stralingsbelasting (als mens gevoelig kunnen zijn voor inwerkingen en trillingen uit onze omgeving, die onze gezondheid negatief beïnvloeden.)
 • Mentale of emotionele stress
 • Oxidatieve stress
 • Hormonale verstoringen
 • Lyme belasting
 • Parasietenbelasting
 • pH balans
 • Slaapstoornissen
 • Schildklierproblemen
 • pancreas (alvleesklier) insufficiëntie
 • Vaccinatiebelasting
 • Bacteriële belasting
 • Virale belasting
 • Toxische belasting
 • Vitaminepanel (o.a. B12 status)
 • Mineralenpanel
 • Spoorelementenpanel
                                               
In het bloedbeeld worden de volgende bloedwaarden gemeten:

 
 • Leucocyten – Witte bloedcellen
 
- Verhoogd: bij infecties, ontstekingen en kanker
- Verlaagd: bij medicijngebruik, bij sommige auto-immuunziekten, bij sommige ernstige infecties en bij het niet goed werken van het beenmerg
   
 
 • Bloedplaatjes (Trombocyten) – Voorkomen van Bloedverlies.
 
- Verhoogd: Infecties en ontstekingen, ijzergebrek en miltverwijdering kunnen het aantal trombocyten tijdelijk verhogen. Soms komt een hoog trombocyten aantal voor zonder aanwijsbare reden en zonder gevolgen. Ook kan in geval van bepaalde beenmergziekten (zogeheten myeloproliferatieve ziekten) het aantal trombocyten verhoogd zijn. Bij deze beenmergziekten kan zowel een bloedingsneiging voorkomen als het makkelijker vormen van een stolsel (trombose)
- Verlaagd: Een laag trombocyten aantal kan worden veroorzaakt door een verminderde aanmaak van trombocyten in het beenmerg of door een versnelde afbraak in het bloed. In beide gevallen kan het aantal trombocyten zo laag worden dat er spontaan bloedingen optreden
 
 
 • Erytrocyten – Rode bloedcellen
 
- Verhoogd: bij een toe genomen aanmaak en bij vloeistofverlies door diarree, uitdroging of brandwonden
 
- Verlaagd: bij bloedarmoede

 • Hematocriet
- Verhoogd hematocriet: wordt meestal veroorzaakt door uitdroging. Inname van voldoende vocht lost dit probleem meestal op. Een andere oorzaak van een hoog hematocriet kan de ziekte polycytemiavera zijn. Hierbij worden in het beenmerg te veel rode bloedcellen aangemaakt. Ook komt verhoogd hematocriet voor als de longen niet goed functioneren waardoor het lichaam te weinig zuurstof krijgt. Om dit zuurstofgebrek te compenseren maakt het beenmerg meer rode bloedcellen aan en dat leidt tot verhoogd hematocriet
- Verlaagd hematocriet: duidt op bloedarmoede, bijvoorbeeld veroorzaakt door ijzergebrek. Andere oorzaken van een verlaagd hematocriet kunnen zijn vitaminegebrek, een bloeding, leverziekten of kanker. Verder onderzoek is nodig om de oorzaak van de bloedarmoede op te sporen.

 • Hemoglobine (Hb) – Bloedarmoede – Algemene moeheidsklachten
De normaalwaarden (referentiewaarden) van hemoglobine zijn onder andere afhankelijk van leeftijd en geslacht.
- Verhoogd hemoglobine: kan het gevolg zijn van: uitdroging, verhoogde aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg, ernstige longziekten, Langdurig verblijf op grote hoogte (>2000 meter).
- Verlaagd hemoglobine: kan het gevolg zijn van, ijzergebrek of gebrek aan de vitaminen foliumzuur en vitamine-B12, erfelijke hemoglobine afwijkingen zoals bij sikkelcel anemie of thallassemie, erfelijke aandoeningen van rode bloedcellen, lever afbraak (levercirrose), overmatig bloedverlies, verhoogde afbraak van rode bloedcellen, nierziekten, chronische ontstekings-ziekten, slecht functionerend beenmerg (aplastische anemie).Een afspraak maken???  stel je vraag
06-55724538 of mail naar info@bewustzijncentrumch.nl


Terug naar de inhoud